O NÁS

PÔSOBÍME NA SLOVENSKOM TRHU OD ROKU 1996

ABeP

OD ROKU 1996

PONÚKAME KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE SLUŽIEB

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona NR SR 124/2006 Z.z. v znení Zákona 309/2007 Z.z.a zabezpečenia ochrany pred požiarmi právnických a fyzických osôb na základnej požiadavky Zákona NR SR č.314/2001 Z.z. a vykonávacej Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.

PÔSOBÍME NA SLOVENSKOM TRHU OD ROKU 1996

  • ponúkame komplexné zabezpečenie služieb v oblasti BOZP, ktoré vykonávame na základe platných oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce;
  • zabezpečovanie ochrany pred požiarom na základe vydaného oprávnenia KR HaZZ;
  • vedenie komplexnej služby BOZP a PO, ktoré vykonávame dodávateľským spôsobom v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 z.z. v znení neskorších zmien, a to odborníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti vo vzdelávacej činnosti v danom odbore;
  • zabezpečenie služieb BOZP a PO vykonávame po celom území SR.

taktiež ponúkame činnosť odborného pracovníka pre bezpečnosť práce externe v organizácii v zmysle § 12 Zák. NR SR č.124/2006 Z.z..

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Komplexné zabezpečenie služieb

KONTAKT

Adresa

949 01 Nitra, Havrania 2156/7

Kontakt

Telefón: +421 (0) 37 741 3929,
Mobil: +421 (0) 903 967 641

EMAIL

abep@abep.sk