Školenia v oblasti bezpečnosti práce

Zabezpečujeme nasledovné školenia v oblasti BOZP a to formou základného, opakovaného a aktualizačného školenia:

vstupné školenie BOZP pre všetky profesie

opakované školenie BOZP pre všetky profesie

školenie BOZP pre vedúcich zamestnancov

školenie práce vo výškach

školenie lešenárov

školenie obslúh stavebných strojov

školenie viazačov bremien

školenie obslúh ručných reťazových motorových píl

školenie vodičov a pracovníkov v doprave (referentských vozidiel)

školenie obslúh motorových vysokozdvyžných vozíkov

školenie zástupcov zamestnancov

školenie obslúh zdvíhacích zariadení – vežové žeriavy, cestné, výložníkové žeriavy, mostové žeriavy, nakladacie žeriavy- hydraulické ruky, kladkostroje, nákladné osobné výťahy, zdvižné brány, a ďalšie.

školenie obslúh kovo a drevo obrábacích strojov

školenie obslúh tlakových nádob stabilných

a ďalšie školenia