Revízie VTZ TZ a PZ

Bezpečnosť práce a technických zariadení

odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, zdvíhacích a tlakových